Menu

Wie heeft de Prayer Course ontwikkeld?

De Prayer Course is, in samenwerking met Alpha, ontwikkeld door 24-7 Prayer, een internationale gebedsbeweging die erop gericht is de kerk te dienen en toe te rusten in het gebed.