Menu

Moet je de gespeksvragen aanhouden?

De gespreksvragen zijn opgesteld om aanvullend te zijn op de inhoud van de video’s en om de groep te helpen samen in te gaan op wat ze net hebben bekeken. Maar maak je geen zorgen als je afdwaalt of niet alle vragen hebt kunnen behandelen! Er zijn zelfs groepen die meer dan acht weken over de cursus doen en bijvoorbeeld meer tijd nemen voor het in praktijk brengen van de inhoud.