Menu

Bijeenkomst 1: Waarom bidden?

“Heer, leer ons bidden”

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Prayer Course gaan we in op het belang van gebed en de verschillende onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen.

Bekijk aflevering
Download: Handleiding voor de kleine groep

Handleiding voor de kleine groep

1. Inleiding

5 minuten

Sleutelvers
‘Heer, leer ons bidden’ Lucas 11:1
  • Tijdens de eerste bijeenkomst van de Prayer Course gaan we in op het belang van gebed en de verschillende onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen.
  • Begin de bijeenkomst met gebed.

2. Bekijk de video

20 minuten

Bijbelgedeelten
Lucas 11:1-4, Matteüs 6:6-8, Romeinen 8:26-27

Samenvatting
  • We kunnen Jezus vragen ons te leren bidden.
  • Gebed is als een gereedschapskist: er zijn heel veel verschillende manieren om te bidden.
  • Hou het simpel. Hou het echt. Hou het vol.

3. Gespreksvragen

20 minuten

Neem voordat jullie in gesprek gaan voor jezelf een paar minuten de tijd om te bezinnen op wat je gehoord hebt. Schrijf eventueel een aantal gedachtes op. 

V.  Wat is voor jou het meest behulpzaam uit de video?
V.  Wat is voor jou het meest uitdagend uit de video?
V. Wat vind je moeilijk in gebed? Wat vind je makkelijk? Waarom denk je dat gebed zo vaak als lastig wordt ervaren? 

Volgens Pete is het beste advies: ‘Hou het simpel, hou het echt, hou het vol.’

Hou het simpel: ‘Jouw gebedsleven is op z’n best als je het zo simpel mogelijk houdt.’ 
V. Waar praat je het meest over met God? 

Hou het echt: ‘Doe niet alsof voor God.’ 
V. Heb je het gevoel dat je je op een bepaalde manier moet gedragen voor God wanneer je bidt? Waarom wel of niet? 

Hou het vol: ‘Geef je gebed niet te snel op.’ 
V. Vind je het lastig om te volharden in gebed? Wat kan ons aanmoedigen om door te gaan? 


4. Doen

15 minuten

Ga uiteen in kleine groepjes en deel met elkaar op welke manier jij wilt groeien in gebed en in je relatie met God tijdens deze cursus. 

Opmerking voor de leider
Het kan een goed idee zijn om je doelen op te schrijven zodat je hier aan het einde van de cursus op terug kan komen.

Tools uit de gereedschapskist: Waarom bidden?

Deze kun je vinden op prayercourse.nl/gereedschapskist

  • Hoe bid je het Onze Vader?
  • Hoe houd je stille tijd?
  • Hoe bid je Het Onderzoek?
Download: Handleiding voor de kleine groep